Instrumentele Google Fact Check includ două instrumente: Fact Check Explorer și Fact Check Markup Tool. Ambele își propun să faciliteze munca celor care verifică informații, a jurnaliștilor și cercetătorilor.

Fact Check Explorer

Acest instrument vă permite să navigați cu ușurință și să căutați elemente de verificare a informațiilor. De exemplu, puteți căuta declarația unui politician, sau un subiect anume. De asemenea, puteți limita rezultatele la cele furnizate de un singur publicist. Puteți căuta după cuvinte-cheie și consulta o listă de afirmații concordante și verificări ale informațiilor aferente. Cuvintele-cheie pot fi orice termeni, de la subiecte specifice la citate integrale din declarațiilor unor politicieni. Practic, orice ați introduce în bara de căutare Google obișnuită.

Rezultatele vor fi automat restrânse în funcție de limba selectată pentru browser. Puteți vedea și rezultatele în alte limbi folosind meniul derulant.

Puteți căuta toate rezultatele în funcție de publicist ori printr-un click pe opțiunea Published ori prin utilizarea unui filtru al website-ului. De exemplu, „site:politifact.com“ sau „site:politifact.com immigration“.

Pagina principală a Fact Check Explorer cuprinde un link „Recent fact checks“ (verificări recente) care va afișa o listă ordonată cronologic a tuturor verificărilor de informații.

Fact Check Markup Tool

Atunci când publiciștii redactează un articol de verificare a informațiilor, pot adăuga marcajul schema.org/ClaimReview respectivului articol. Acest marcaj reprezintă date structurate care cuprind detalii despre verificarea informațiilor - de exemplu, care a fost afirmația evaluată, cine a făcut respectiva afirmație, care a fost verdictul ș.a.m.d.

Anexarea marcajului ClaimReview la un articol va permite motoarelor de căutare să identifice cu ușurință faptul că este un articol de verificare a informațiilor și să îl afișeze ca atare în rezultate ale căutărilor.

Rețineți că ClaimReview este un ecosistem deschis: orice publicist poate alege să adauge marcajul ClaimReview unui articol de verificare a informațiilor.

Anterior creării acestui instrument, singura modalitate de a asigura un marcaj structurat (adică marcaj schema.org/ClaimReview) pentru o pagină era includerea marcajului în limbajul HTML al articolului. Acest proces impune un anumit nivel de cunoștințe tehnice și poate fi predispus la erori.

Scopul acestui instrument este să faciliteze procesul de creare a marcajului ClaimReview, permițând trimiterea marcajului prin intermediul unui formular web simplu, fără a mai fi necesar să se adauge altceva la articolul respectiv.

Orice marcaj trimis prin acest instrument este stocat la datacommons.org și disponibil public prin intermediul unui flux de date. Motoarele de căutare preiau acest flux pentru a asigura că articolele corespunzătoare continuă să fie tratate ca verificări de informații.

Cine poate crea un marcaj pentru un anumit website?

Utilizatorii sunt autorizați prin intermediul Google Search Console. Orice cont care este afișat ca utilizat cu drepturi restricționate sau depline al unui website va putea crea marcaj pentru orice articole de pe acel website. Etapele necesare sunt următoarele:

Discutați cu administratorul de rețea pentru a afla dacă website-ul respectiv este deja pe Search Console.

Rugați administratorul de rețea să vă adauge ca utilizator al website-ului, cu drepturi restricționate sau depline.

Rețineți că accesul este acordat către website-uri exact cum sunt acestea specificate în Search Console. De exemplu, dacă Search Console are două articole pentru site.com și factcheck.site.com, atunci trebuie să fiți adăugați la ambele, dacă doriți să creați marcaj pentru ambele website-uri.

Pentru întrebări frecvente, îndrumări și informații suplimentare, accesați website-ul Google’s Fact Check Tools.

Ilustrație de fundal: Photo by Kagenmi from iStock / iStock license