Politica de Confidențialitate a Site-ului web

 
1.    Definiții. 
 

Operator –
Fundația TechSoup, Bracka 25, 00-028 Varșovia, Polonia, înscrisă în Registrul Asociațiilor, al altor Organizații Civile și Profesionale, al Fundațiilor și al Instituțiilor de Sănătate Publică ținut de Tribunalul Raional pentru capitala  Varșovia, Departamentul Economic, cu numărul KRS 000032733, numărul de identificare fiscală (NIP) 7010177399 și numărul statistic (REGON) 141792374.

 
Date cu caracter personal – toate informațiile despre o persoană fizică identificată sau identificabilă prin unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, inclusiv IP-ul dispozitivului, datele de localizare, identificatorul de internet și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii similare. 
 
Partenerul (partenerii) Operatorului – organizații care, în parteneriat cu operatorul, sunt organizatori ai evenimentelor și sunt, de asemenea, responsabile pentru construirea, în regiunile lor respective, a comunităţii Hive Mind.
 
Prelucrarea – o operațiune sau un set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal într-un sistem informatic sau în afara acestuia, de exemplu, colectarea, înregistrarea, ordonarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, descărcarea, vizualizarea, utilizarea, dezvăluirea prin trimitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, potrivirea sau combinarea, restrângerea, ștergerea sau distrugerea.
 
Politica această Politică de confidențialitate.
 
RGPD - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 
Site web – site-ul web Hive Mind operat de către Operator la următoarea adresă https://hive-mind.community.
 
Utilizator – orice persoană fizică care vizitează Site-ul web sau utilizează una sau mai multe dintre caracteristicile Site-ului web, așa cum sunt descrise în Politică.
 
Evenimente – cursuri, cursuri de formare, evenimente online organizate în cadrul Site-ului în conformitate cu termenii și condițiile Site-ului.
 
Termeni și Condiţii de utilizare a Site-ului – termenii și condițiile de utilizare a site-ului web https://hive-mind.community specificarea termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web.
 
 
 
2.    Date de contact ale Operatorului:
 
1)    Datele de contact ale Operatorului sunt următoarele:
 
Fundaţia TechSoup,
str. Bracka 25,
00-028 Varșovia
Polonia 
e-mail: privacy@techsoup.org
 
 
 
3.    Prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea Site-ului web.
 
În legătură cu utilizarea de către Utilizator a Site-ului web, Operatorul colectează date în măsura în care este necesar pentru a furniza serviciile individuale oferite, precum și informaţii despre activitatea Utilizatorului pe Site-ul web.
 
Principiile și scopurile specifice ale prelucrării datelor cu caracter personal colectate în timpul utilizării Site-ului web sunt descrise mai jos:
 
1)    Persoanele care utilizează Site-ul web.
 
Datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor care utilizează Site-ul web (inclusiv adresa IP sau alți identificatori și informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare) sunt prelucrate de către Operator:
 
a)    pentru a furniza servicii pe cale electronică în conformitate cu Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului - caz în care temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD).
b)    în scopuri tehnice și administrative, pentru a asigura securitatea sistemului informatic și gestionarea acestui sistem, precum și în scopuri analitice și statistice (de exemplu, prin înregistrarea în așa-numitele jurnale ale serverului) - în acest sens, temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD), constând în efectuarea de analize ale activităților Utilizatorilor, precum și ale preferințelor acestora în vederea îmbunătățirii funcțiilor aplicate și a conținutului furnizat. 
c)    în scopul unei eventuale constatări și investigări a creanțelor sau al apărării împotriva creanțelor – caz în care temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD) pentru a-și proteja drepturile.
 
2)    Utilizatori Înregistraţi ai Site-ului.
 
a)    Site-ul are funcționalități disponibile doar pentru Utilizatorii înregistrați.
b)    Persoanele care se înregistrează în pe Site sunt rugate să furnizeze datele necesare pentru crearea și operarea unui cont. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru crearea și operarea unui cont, iar nerespectarea acestei cerințe va duce la imposibilitatea de a crea un cont. La crearea unui cont, Utilizatorul furnizează prenumele/numele/pseudonimul și adresa sa de e-mail. De asemenea, Utilizatorul poate furniza numărul său de telefon ca date opţionale. După crearea unui cont, Utilizatorul înregistrat îşi poate modifica profilul şi poate adăuga date suplimentare despre el în funcţie de statutul de utilizator.
c)    Utilizatorilor care se înscriu la Evenimente individuale li se cere să completeze un formular de înregistrare și să furnizeze datele necesare pentru a participa la Eveniment sau, în anumite cazuri, datele necesare pentru a participa la recrutarea pentru Eveniment. Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a se înscrie la Eveniment sau pentru a participa la recrutarea pentru Eveniment, după caz. Domeniul de aplicare al datelor poate varia în funcție de tipul de Eveniment la care intenționează să participe Utilizatorul. Utilizatorul are, de asemenea, posibilitatea de a furniza date opționale. În legătură cu participarea la un Eveniment, este posibil, ca Utilizatorul, în conformitate cu Termenii şi Condiţiile de utilizare a Site-ului, să primească corespondenţă prin e-mail referitoare la Evenimentul respectiv.
d)    Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor înregistraţi sunt prelucrate în scopul executării contractului în conformitate cu Termenii şi Condiţiile acceptate de utilizare a Site-ului - temeiul juridic este necesitatea de a încheia și de a executa contractul (art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD).
e)    În ceea ce privește datele opționale - datele cu caracter personal ale Utilizatorilor înregistrați sunt, de asemenea, prelucrate pe baza consimțământului Utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD).
f)     Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor înregistrați pe Site sunt, de asemenea, prelucrate în scopul stabilirii şi investigării eventualelor cereri de despăgubire sau al apărării împotriva acestora - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD) pentru a-și proteja drepturile.
g)    Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor înregistraţi pe Site care participă la Evenimente specifice pot fi, de asemenea, prelucrate în scopuri de documentare sau de raportare, în special atunci când Evenimentul este finanțat de un donator/sponsor. În acest caz, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD), care constă în necesitatea de a justifica fondurile care i-au fost furnizate de către donator/sponsor.
h)    În cazul în care Utilizatorul postează pe Site-ul web Datele personale ale altor persoane (inclusiv numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), acesta poate face acest lucru numai cu condiția să nu încalce legea sau să nu încalce drepturile personale ale persoanelor respective.
 
 
4.    Formular de contact
 
1)    Operatorul oferă posibilitatea de fi contactat prin intermediul formularului electronic de contact disponibil pe Site la adresa: https://hive-mind.community/contact.
2)    Utilizarea formularului necesită furnizarea de date cu caracter personal necesare pentru a contacta Utilizatorul și a-i răspunde la întrebare. De asemenea, Utilizatorul poate furniza și alte date pentru a facilita contactul sau soluţionarea unei cereri. Furnizarea de date este voluntară, dar lipsa furnizării datelor precum: prenumele și numele, și adresa de e-mail, vor face imposibilă răspundea la solicitare.
3)    Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a identifica expeditorul și pentru a răspunde la întrebarea conţinută în formularul de contact – temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD), în special comunicarea cu Utilizatorii Site-ului în ceea ce priveşte funcţionarea Site-ului şi organizarea de Evenimente individuale.
 
5.    Newsletter
 
1)    Operatorul permite Utilizatorilor care și-au furnizat adresa de e-mail în acest scop, să se aboneze la un newsletter despre Hive Mind și comunitatea creată în jurul acestuia. Expedierea are loc în conformitate cu Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului. Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru a primi corespondența e-mail. Necomunicarea datelor atrage după sine imposibilitatea trimiterii corespondenței prin e-mail.
2)    Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu scopul de expediere a newsletter-ului este contractul (art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD). De asemenea, datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul apărării împotriva unor posibile creanțe - temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD).
3)    În cazul direcționării de conținut de marketing către Utilizator în cadrul newsletter-ului trimis - temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD), în legătură cu consimțământul de a trimite informații comerciale.
 
 
6.    Medii de Socializare
 
1)    Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor care vizitează profilurile menținute de Operator pe rețelele de socializare (Facebook, Linkedin, YouTube, Spotify, Anchor.fm).
2)    Prelucrarea datelor are loc atunci când Utilizatorul devine activ pe unul dintre profiluri prin intermediul rețelelor de socializare, de exemplu, apreciind profilul, urmărind profilul, trimițând mesaje prin intermediul profilului sau comentând postările publicate de Operator.
3)    Aceste date sunt prelucrate exclusiv în legătură cu funcționarea profilului, inclusiv pentru a informa Utilizatorii cu privire la activitățile Operatorului și pentru a promova activitățile acestuia pe Hive Mind și comunitatea creată în jurul acestuia.
4)    Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către Operator în acest scop este interesul legitim al acestuia (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD) de a furniza informații și de a-și promova propriile activități.
5)    Rețelele de socializare au propriile politici de confidențialitate, reglementări și reguli de prelucrare a datelor, care îi obligă pe utilizatori și pe care Operator să le respecte. Dacă ești Utilizator al unui astfel de portal, prelucrarea datelor tale cu caracter personal face, de asemenea, obiectul unor astfel de regulamente și politici și îți poți exercita drepturile în temeiul acestora. Utilizatorul va găsi informații detaliate în acest sens în politicile de confidențialitate afișate pe fiecare portal pe care îl utilizează.
 
 
7.    Module Cookie și tehnologii similare.
 
1)    Site-ul utilizează module cookie. Modulele cookie sunt date informatice, în special fișiere textuale care sunt stocate în echipamentul terminal al Utilizatorului Site-ului și sunt destinate pentru utilizarea Site-ului.
2)    Nu folosim cookie-uri pentru a colecta informații care identifică direct o anumită persoană (cum ar fi prenumele și numele). Cu toate acestea, unele dintre informațiile colectate prin intermediul modulelor cookie sunt tratate ca date cu caracter personal în sensul dispozițiilor RGPD.
3)    Operatorul utilizează următoarele module cookie: fișiere esențiale, fișiere funcționale și fișiere analitice.
4)    Operatorul utilizează cookie-urile necesare în primul rând pentru a oferi Utilizatorilor serviciile și funcționalitățile Site-ului web pe care Utilizatorul dorește să le utilizeze. Cookie-urile necesare pot fi instalate numai de către Operator prin intermediul Site-ului web. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în legătură cu utilizarea modulelor cookie necesare este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului [articolul 6 alineatul (art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD).
5)    Cookie-urile funcționale sunt utilizate pentru a memora și adapta Site-ul web la alegerile Utilizatorului în ceea ce privește, printre altele, preferințele lingvistice. Cookie-urile funcționale pot fi instalate de către Operator și partenerii săi prin intermediul Site-ului web.
6)    Cookie-urile analitice permit obținerea de informații precum numărul de vizite și sursele de trafic pe Site-ul web. Aceste fișiere sunt utilizate, printre altele, pentru a analiza modul în care Utilizatorul utilizează Site-ul web, pentru a crea statistici și rapoarte privind funcţionarea Site-ului web. Informațiile colectate prin aceste module cookie nu sunt destinate să identifice Utilizatorul. Cookie-urile analitice pot fi instalate de către Operator și partenerii săi prin intermediul Site-ului web.
7)    Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea cookie-urilor funcționale și analitice de către Operator este interesul legitim al acestuia (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD) pentru a asigura cea mai înaltă calitate a serviciilor furnizate pe Site-ul web.
 
8.    Gestionarea setărilor modulelor Cookie.
 
1)      Utilizarea modulelor cookie pentru a colecta date prin intermediul acestora, inclusiv accesarea datelor stocate pe dispozitivul Utilizatorului, necesită, în general, consimțământul Utilizatorului. Site-ul web primeşte consimțământul Utilizatorului prin intermediul unui banner cookie. Acest consimțământ poate fi retras în orice moment. 
2)    Consimțământul nu este necesar pentru modulele cookie esențiale, a căror utilizare este necesară pentru furnizarea serviciului de telecomunicații pe Site-ul web (transmiterea datelor pentru afișarea conținutului).
3)    Retragerea consimțământului pentru utilizarea modulelor cookie este posibilă prin intermediul bannerului cookie sau al setărilor browserului.
4)    Pentru a vă gestiona setările modulelor cookie, selectați browserul̨ (sistemul de operare) din lista de mai jos și urmați instrucțiunile:

a)    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie


b)    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka


c)     Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647


d)    Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html


e)    Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

5)    Limitările de utilizare a fișierelor cookie pot influența unele funcționalități accesibile pe paginile web ale Site-ului.
 
9.    Destinatari de date.
 
1)    Operatorul își rezervă dreptul de a dezvălui informații selectate privind Utilizatorul autorităților competente sau terților care solicită astfel de informații pe baza unui temei juridic adecvat și în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile.
2)    Accesul la datele cu caracter personal prelucrate pe Site-ul web este disponibil pentru persoanele responsabile de operarea sistemelor IT, inclusiv cele care asigură hosting-ul și sistemul de creare şi trimitere a newsletter-ului.
3)    Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, puse la dispoziţia entităților care implementează Evenimente individuale, şi anume Partenerilor Operatorului, pentru a le permite acestora să implementeze Evenimentele individuale, inclusiv să contacteze Utilizatorul în legătură cu desfăşurarea acestora. Fiecare Eveniment, va fi însoţit de informația cu privire la organizatorul evenimentului anunţat de către Operator. Partenerii Operatorului sunt operatori separați de date cu caracter personal.
 
10.  Drepturile Utilizatorului.
 
1)    Utilizatorul are dreptul: de accesa conţinutul datelor şi de a solicita rectificarea, ştergerea, restricționarea prelucrării, dreptul de a transfera datele și dreptul de a se opune prelucrării datelor.
2)      În măsura în care datele Utilizatorului sunt prelucrate pe baza consimțământului, acesta poate fi retras în orice moment prin contactarea Operatorului. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării, care a fost făcută înainte de retragerea acestuia.
3)      Domeniul drepturilor Utilizatorului depinde de fiecare dată de scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați Operatorul folosind adresa de e-mail privacy@techsoup.org.
4)      În orice moment, Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea locală de supraveghere, care, în Polonia, este Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (str. Stawki 2, 00-193 Varșovia).
5)      Vă încurajăm să ne contactați în primă instanță, trimițând un e-mail la: contact@hive-mind.community, sau utilizând formularul de contact disponibil pe Site-ul web pentru a rezolva orice problemă sau întrebare.
 
11.  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal.
 
Perioada pentru care Operatorul prelucrează datele depinde de scopul prelucrării. Ca regulă generală, datele vor fi prelucrate până la retragerea consimțământului dat sau până când se formulează o obiecție efectivă la prelucrare, în cazurile în care temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al Operatorului. În cazul în care Utilizatorul folosește formularul de contact, datele sale nu vor fi prelucrate mai mult decât este necesar pentru a acorda un răspuns. Datele cu caracter personal ale Utilizatorului înregistrat vor fi stocate pe durata funcţionării contului Utilizatorului și, ulterior, pot fi stocate pe durata termenului de prescripție pentru eventualele creanțe, în măsura în care este necesar sau, în anumite cazuri, în scopuri de documentare sau de raportare, pentru perioada în care susținătorul financiar al Evenimentului poate solicita prezentarea lor.
 
12.  Transferul de date în afara Spaţiului Economic European
 
1)    Operatorul va transfera date cu caracter personal către țări terțe, adică țări din afara Spaţiului Economic European.
 
2)    Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt transmise Partenerilor Operatorului, care sunt responsabili de organizarea Evenimentelor.
 
3)    Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele aflate în Statele Unite ale Americii de către TechSoup Global, cu sediul la 435 Brannan Street, Suite 100, San Francisco, CA 94107, SUA.
 
4)    Datele cu caracter personal ale abonaților la newsletter sunt transferate către MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp cu sediul la The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 SUA), furnizorul de newsletter care stochează datele pe servere din Statele Unite.
 
5)    Pentru fiecare Eveniment, Operatorul include informaţii despre organizatorul evenimentului, adică Partenerul Operatorului.
 
6)    Datele caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către țări terțe sau entități pentru care a fost declarat un nivel adecvat de protecție a datelor printr-o decizie a Comisiei Europene.
 
7)    În absenţa unei decizii a Comisiei Europene care să declare un nivel adecvat de protecție, astfel cum este prevăzut la art. 45 alin. 3 din RGPD, datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către o țară terță numai pe baza unor clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană (art. 46 din RGPD).
 
8)    În absența unei decizii a Comisiei Europene care să constate un nivel de protecție adecvat, astfel cum este prevăzut la art. 45 alin. 3 din RGPD sau a încheierii unor clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană (art. 46 din RGPD), vom solicita consimțământul explicit al Utilizatorului pentru un astfel de transfer către o țară terță, informând Utilizatorul cu privire la riscurile prealabile pe care le implică un astfel de transfer în temeiul art. 49 alin. 1 lit. a din RGPD.
 
9)    În legătură cu transferul de date în afara SEE, Utilizatorul poate solicita informații privind garanțiile instituite în acest sens, poate obține o copie a acestor garanții sau informații privind locul unde acestea sunt disponibile, contactându-ne la adresa menționată în punctul 2.
 
13.  Riscurile asociate transferului de date către țări terțe în absenţa unei decizii a Comisiei Europene care să constate un nivel de protecție adecvat, astfel cum este prevăzut la art. 45 alin. 3 din RGPD, sau absența unor garanții adecvate, astfel cum este prevăzut la art. 46 din RGPD, inclusiv a clauzelor contractuale standard adoptate de Comisia Europeană.
 
1)    În legătură cu participarea Utilizatorului la un anumit Eveniment, datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi transferate către Partenerul Operatorului cu sediul într-o ţară terță care nu oferă un nivel adecvat de protecţie a datelor, așa cum prevede legislația general aplicabilă în Polonia, în special prevederile RGPD.
 
2)    Din cauza imposibilității de a încheia clauze contractuale standard cu Partenerul Operatorului (destinatar al datelor), vă informăm că există riscul unei protecţii insuficiente a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului, în special datele pot fi prelucrate fără a respecta rigorile RGPD. De exemplu, acest lucru poate însemna că sistemele juridice ale unor astfel de țări terțe nu pot, de exemplu, să prevadă o autoritate de supraveghere independentă, competentă să asculte plângerile persoanelor vizate, posibilitatea de a exercita drepturile descrise la punctul 10 sau să conțină dispoziții care să limiteze ingerința autorităților statului în drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate.
3)    Într-o astfel de situație, baza pe care avem dreptul de a transfera datele cu caracter personal ale Utilizatorului către Partenerul Operatorului este consimțământul expres al Utilizatorului pentru un astfel de transfer de date.
 
14.  Modificarea Politicii de Confidențialitate
 
1)    Politica este revizuită și actualizată în funcție de necesități.
2)    Politica a fost publicată în limbile poloneză și engleză. Politica poate fi publicată și în limbile țărilor în care își au sediul Partenerii Operatorului. În caz de diferențe de limbă, versiunea în limba engleză prevalează întotdeauna.
3)    Orice modificare a Politicii de Confidențialitate va fi publicată pe Site și va intra în vigoare în momentul în care Politica de Confidențialitate revizuită este publicată pe Site.
4)    Versiunea actuală a Politicii a fost adoptată și este în vigoare începând cu 7 decembrie 2022.