TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB


Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului web https://hive-mind.community (denumiți în continuare „Termeni și Condiții”) stabilesc condițiile și regulile de utilizare a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web.
 
I.        Definiții

1.    Ori de câte ori următorii termeni vor fi utilizaţi în Termeni și Condiții, aceștia vor fi înțeleși în conformitate cu următoarele definiţii.

a.    Furnizor de servicii – Fundația TechSoup, Bracka 25, 00-028 Varșovia, Polonia, înscrisă în Registrul Asociațiilor, al altor Organizații Civile și Profesionale, al Fundațiilor și al Instituțiilor de Sănătate Publică ținut de Tribunalul Raional pentru capitala Varșovia, Departamentul Economic, cu numărul KRS 000032733, numărul de identificare fiscală (NIP) 7010177399 și numărul statistic (REGON) 141792374

b.    Utilizator – orice persoană fizică care utilizează Site-ul web.

c.     Utilizator Înregistrat – un Utilizator care a finalizat cu succes procesul de înregistrare și care utilizează unul sau mai multe dintre serviciile sau funcţionalităţile conținute în cadrul Site-ului web. Un Utilizator Înregistrat poate avea statutul de: Utilizator autentificat, Participant la Eveniment, Autor, Trainer, Coordonator.

d.    Conținut – orice material pus la dispoziție pe Site-ul web de către Utilizatorul Înregistrat prin intermediul funcționalităților furnizate de Furnizorul de servicii. Conținutul include, în special, comentarii, materiale educaționale, rapoarte, înregistrări, texte originale publicate de Utilizatorul Înregistrat.

e.    Contract – un contract de furnizare servicii prin mijloace electronice încheiat între Utilizator și Furnizorul de servicii, în condiţiile stabilite în Termeni și Condiții.

f.      Datele Utilizatorului – orice informații și Conținut pe care un Utilizator înregistrat le încarcă pe Site-ul web ca parte a unui cont.

g.    Site web – site-ul web aflat la adresa domeniului de Internet prin intermediul căruia Furnizorul de servicii furnizează servicii electronice și Utilizatorii Înregistrați pot publica Conținut.

h.    Evenimente – cursuri, cursuri de formare, evenimente online organizate în cadrul Site-ului web; Pentru fiecare eveniment, Furnizorul de servicii include informații despre organizatorul Evenimentului.

i.      Partener (parteneri) – organizaţii care, în parteneriat cu Furnizorul de servicii, sunt organizatori ai Evenimentelor şi sunt, de asemenea, responsabile pentru construirea, în regiunile lor, a comunităţii Hive Mind, lista actuală a partenerilor constituie Anexa nr. 1 la Termeni şi Condiţii.

 

II.        Dispoziții generale

1.    Termenii și Condițiile stabilesc termenii și condițiile de furnizare a Serviciilor de către Furnizorul de servicii, în special termenii și condițiile de utilizare a Site-ului web de către Utilizatori.

2.    Scopul Site-ului web este de a fi utilizat în scopul comunicării, informării, construirii de relații în cadrul comunităţii Hive Mind, organizării de Evenimente de către Parteneri și participării Utilizatorilor la Evenimente.

3.    Site-ul web este conceput:

a.    pentru utilizarea de către Utilizatori în vederea utilizării și vizualizării conținutului de pe Site-ul web;

b.    pentru ca Utilizatorii să se înscrie la newslettter-ul despre Hive Mind și comunitatea creată în jurul acestuia;

c.     pentru înregistrarea și participarea la Evenimente a Utilizatorilor Înregistrați;

d.    pentru organizarea de Evenimente de către Partenerii Furnizorului de servicii;

e.    pentru utilizarea de către Utilizatorii Înregistrați în scopul împărtășirii cunoștințelor lor, inclusiv stabilirea de relații și construirea comunității locale Hive Mind, în special prin comunicarea cu alți Utilizatori Înregistrați și postarea de Conținut de către Utilizatorii Înregistrați, în special comentarii, materiale educaționale, mărturii, înregistrări, texte originale.

4.    Termenii și Condițiile se referă la următoarele servicii furnizate pe cale electronică:

a.    accesul la Site-ul web, inclusiv la Conţinut şi la alte informaţii postate pe Site-ul web, precum şi la capacitatea de a le vizualiza şi de a comunica cu alţi Utilizatori Înregistraţi;

b.    permite Utilizatorilor Înregistraţi să se înregistreze la un Eveniment şi să participe la un Eveniment;

c.     permite Partenerilor Furnizorului de servicii să organizeze Evenimente;

d.    expedierea newsletter-ului Hive Mind.

5.    Prin utilizarea serviciilor și a Conținutului disponibil pe Site-ul web, Utilizatorul este de acord să respecte prevederile acestor Termeni și Condiții.

6.    Toate acţiunile Utilizatorilor în cadrul Site-ului web trebuie să fie în conformitate cu reglementările valabile în Republica Polonă și cu bunele maniere. Este interzisă utilizarea Site-ul web într-un mod care este contrar sau nepotrivit scopului său și în neconformitate cu legislația aplicabilă.

7.    În special, acțiunile Utilizatorului, cum ar fi:

a.    copierea parțială sau integrală a Site-ului web sau a oricărui conținut de pe Site-ul web (cu excepția cazului în care conținutul este pus la dispoziție în mod expres sub licențe deschise, cum ar fi Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)) sau utilizarea acestuia în scopuri comerciale;

b.    trimiterea de spam şi informaţii comerciale nesolicitate, reclame de bunuri, servicii şi activităţi comerciale, publicitare sau promoționale pe Site-ul web, inclusiv trimiterea de astfel de informaţii sau reclame altor Utilizatori Înregistraţi pe Site-ul web în corespondenţa sau comentariile adresate acestora;

c.     hărțuirea persistentă a unei alte persoane sau uzurparea identității unei alte persoane;

d.    crearea de conturi multiple de către un singur Utilizator în scopul de a perturba funcţionarea corectă a Site-ului web;

e.    întreprinderea oricărei alte acțiuni care ar putea destabiliza funcţionarea Site-ului web sau care ar putea fi în detrimentul acestuia, înțelegând în special acțiunile care pot afecta bunul nume al Site-ului web sau al Furnizorului de servicii;

f.      publicarea de conținut ofensator, care aduce atingere demnității celorlalți sau care este contrar bunelor moravuri.

 

III.        Accesul la Site-ul web

1.    Furnizorul de servicii va permite accesul la Site-ul web și utilizarea Serviciilor numai dacă acceptați toate prevederile Termenilor și Condițiilor. Utilizarea Site-ului web implică acceptarea Termenilor și Condițiilor, ceea ce echivalează cu încheierea unui Contract. Nu este posibilă utilizarea Serviciilor fără acceptarea Termenilor și Condițiilor.

2.    Furnizorul de servicii pune la dispoziţia Utilizatorului Termenii şi Condiţiile în mod gratuit şi în așa fel încât acestea să poată fi obținute, reproduse și înregistrate prin prezentarea conţinutului Termenilor și Condițiilor pe Site-ul web.

3.    Site-ul web este disponibil în mod continuu, sub rezerva dreptului la întreruperi temporare cauzate de defecţiuni, mentenanță, actualizări sau cerinţe tehnice.

IV.        Înregistrarea și utilizarea contului

1.    Furnizorul de servicii pune la dispoziția Utilizatorului Înregistrat Termenii și Condițiile în mod gratuit și într-un mod care să permită obținerea, reproducerea și înregistrarea acestora, verificând dacă Utilizatorul Înregistrat a citit Termenii și Condițiile în timpul înregistrării.

2.    Odată ce înregistrarea este finalizată, Utilizatorul Înregistrat obține acces la profilul său pe Site-ul web, prin intermediul căruia poate adăuga conținut și poate contacta alți Utilizatori Înregistrați trimițându-le mesaje, poate crea note pentru uz propriu. Fiecare Utilizator Înregistrat își poate edita profilul.

3.    Înregistrarea la Eveniment necesită o înregistrare suplimentară.

4.    În funcţie de statutul lor, Utilizatorii înregistraţi pot beneficia de diverse funcţionalităţi:

a.       Utilizatorul Conectat – se poate înregistra la un Eveniment și apoi poate participa ca Participant la Eveniment.

b.       Participant la Eveniment – poate participa la Evenimente și, în cazul anumitor formate de Evenimente (de exemplu, ateliere de lucru sau formare prin metoda proiectului), poate împărtăși fișierele, lucrările de autor, înregistrările, contribuțiile în formă scrisă, vocală și video cu grupul său de formare.

c.       Autor – poate pune la dispoziție pe site-ul web textele sale de autor; Statutul de Autor poate fi acordat numai unei persoane desemnate de Partener sau de Furnizorul de servicii.

d.       Trainer – poate conduce Evenimente și poate furniza orice materiale legate de desfășurarea Evenimentului, în funcție de specificul Evenimentului; statutul de Trainer poate fi deținut doar de o persoană desemnată de organizatorul Evenimentului dat.

e.       Coordonator poate organiza Evenimente şi poate furniza toate materialele legate de implementarea acestora, are acces la gestionarea completă a Evenimentelor; gestionează conţinutul publicat pe Site-ul web; statutul de Coordonator poate fi deținut doar de o persoană desemnată de Partener sau Furnizorul de servicii.

5.    Înregistrarea și utilizarea contului sunt voluntare și gratuite. Contractul de furnizare a serviciilor este încheiat în momentul în care Utilizatorul confirmă înregistrarea contului. Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

6.    Fiecare Utilizator poate crea un singur cont pe Site-ul web.

7.    Prin crearea unui cont, Utilizatorul trebuie să citească Termenii și Condițiile și să confirme că a citit și este de acord cu toate prevederile acestora.

8.    Pentru înregistrarea pe Site-ul web, este necesar să indicați o adresă de e-mail și să furnizați un prenume, un nume sau un pseudonim.

9.    Pentru a se înregistra, Utilizatorul trebuie să completeze un formular de cerere. Odată ce cererea a fost completată și trimisă, un e-mail de bun venit va fi trimis la adresa de e-mail furnizată în cerere, iar Utilizatorul Înregistrat va avea acces la cont.

10. Acceptarea Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate este necesară pentru a trimite o cerere și pentru a finaliza procedura de înregistrare.

11. După crearea unui cont, Utilizatorul Înregistrat poate completa în mod voluntar alte date care îl privesc. Amploarea datelor furnizate depinde de statutul Utilizatorului Înregistrat.

V.        Înregistrarea la Eveniment

1.    Participarea la Evenimentele organizate pe Site-ul web este voluntară și gratuită.

2.    Evenimentele sunt organizate de Furnizorul de servicii și/sau de Partenerii Furnizorului de servicii.

3.    Pentru a se înscrie la un Eveniment, Utilizatorul Înregistrat trebuie să completeze formularul de înregistrare. Unele Evenimente pot fi disponibile după finalizarea cu succes a procesului de recrutare, după cum se indică pe Site-ul web pentru Evenimentul respectiv. Formularul de recrutare poate varia în funcție de tipul Evenimentului. În acest caz, participanții selectați vor fi calificați pentru a participa la Eveniment.

4.    Furnizarea datelor marcate ca fiind obligatorii este necesară pentru a se înscrie la Eveniment sau pentru a participa la recrutarea pentru Eveniment, după caz. Datele necesare vor fi convenite între Furnizorul de servicii și Partenerul care organizează Evenimentul.

5.    Odată ce formularul de înregistrare a fost completat și trimis, un e-mail de confirmare a înregistrării va fi trimis la adresa de e-mail a Utilizatorului Înregistrat. În cazul Evenimentelor pentru care se face o recrutare, se va trimite un e-mail la adresa de e-mail a Utilizatorului Înregistrat, confirmând depunerea cererii și, odată ce cererea a fost procesată, informarea acestuia dacă s-a calificat sau nu pentru Eveniment.

6.    Un Utilizator Înregistrat care se califică pentru a participa la un Eveniment primește acces la Eveniment prin intermediul profilului său. Toate Evenimentele la care s-a abonat Utilizatorul Înregistrat sunt salvate în profilul utilizatorului.

7.    Un Utilizator Înregistrat calificat pentru a participa la un Eveniment poate primi corespondență prin e-mail referitoare la acel Eveniment, în special un Utilizator Înregistrat poate primi un memento cu privire la data Evenimentului, informații despre nefinalizarea participării la Eveniment, mulțumiri pentru participarea la Eveniment sau o solicitare de a completa un chestionar de evaluare referitor la Eveniment la adresa de e-mail furnizată. După finalizarea Evenimentului, Utilizatorul Înregistrat poate primi, de asemenea, un certificat de finalizare a Evenimentului prin e-mail.

VI.        Newsletter

1.    Serviciul de newsletter este gratuit. Contractul pentru serviciul de newsletter se încheie în momentul abonării la newsletter. Contractul este încheiat pe o perioadă nedeterminată.

2.    Utilizatorii interesați să primească newsletter-ul trebuie să se aboneze la acesta prin completarea formularului de abonare disponibil aici: https://hive-mind.community/#newsletter Furnizarea unei adrese de e-mail este obligatorie. Prin apăsarea butonului „Abonare”, un link de confirmare a abonamentului este trimis la adresa de e-mail indicată de Utilizator. Dacă se face clic pe link-ul menționat mai sus, adresa de e-mail este adăugată la lista de destinatari ai newsletter-ului și, în cele din urmă, are loc abonarea la newsletter.

 

VII.        Organizarea de Evenimente de către Parteneri

1.    Normele de organizare a Evenimentelor individuale rezultă din reglementări și contracte separate încheiate între Furnizorul de servicii și Partener.

 

VIII.        Protecția datelor cu caracter personal

1.    Normele detaliate privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, precum și cookie-urile sunt reglementate de Politica de Confidențialitate disponibilă aici: https://hive-mind.community/privacy_policy

 

IX.        Rezilierea contractului de furnizare de servicii electronice

1.    Utilizatorul Înregistrat poate rezilia contractul de servicii în orice moment prin ștergerea contului. Ștergerea unui cont de către un Utilizator Înregistrat se face prin trimiterea unui e-mail de solicitare a ștergerii contului la contact@hive-mind.community.

2.    Utilizatorul se poate dezabona de la newsletter în orice moment. Pentru dezabonare, se face clic pe link-ul de dezabonare din subsolul e-mailului trimis ca parte a serviciului de newsletter.

3.    Utilizatorul Înregistrat poate anula participarea la Eveniment în orice moment. Anularea se face prin trimiterea unui e-mail de anulare la contact@hive-mind.community.

4.    Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a bloca contul unui Utilizator Înregistrat care încalcă prevederile Termenilor și Condițiilor.

5.    Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a nu permite unui Utilizator Înregistrat care încalcă Termenii și Condițiile să participe la Evenimente.

 

X.        Domeniul de utilizare a Site-ul web

1.    Site-ul web poate fi utilizat numai în scopul specificat în Termeni și Condiții și în conformitate cu legislația aplicabilă. Este interzis ca Utilizatorul să furnizeze conținut ilegal prin și către sistemul TIC al Furnizorului de servicii, precum și:

a.    să provoace întreruperea sau supraîncărcarea sistemelor TIC ale Furnizorului de servicii sau ale altor entități implicate direct sau indirect în furnizarea de servicii electronice;

b.    să încalce bunăstarea terților, normele sociale general acceptate sau să nu respecte legislaţia general aplicabilă.

 

XI.        Drepturile de autor

1.    Utilizatorul Înregistrat declară că are Drepturi depline asupra operelor și elementelor acestora publicate pe Site-ul web ca și Conținut și că are drepturi depline de a dispune de operele menționate mai sus în beneficiul Furnizorului de servicii. Utilizatorul Înregistrat declară că, în cazul în care publică fotografii care conțin imaginea unor persoane pe Site-ul web, o face pe baza autorizației acestora de a difuza imaginea lor, în conformitate cu care este autorizat să o publice. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare a drepturilor de autor ale terților cauzată de încălcarea acestei secțiuni de către un Utilizator Înregistrat.

2.    Utilizatorul Înregistrat permite în mod gratuit și neexclusiv Furnizorului de servicii să utilizeze Conținutul postat pe Site-ul web prin înregistrarea, reproducerea și punerea la dispoziție a Conținutului pe Internet, de asemenea, în așa fel încât toată lumea să îl poată accesa la momentul și în locul pe care îl dorește, inclusiv, în special, în diferite locuri de pe Site-ul web. Dreptul este acordat de către Utilizatorul Înregistrat pentru o perioadă nedeterminată.

3.    Conținutul publicat de Utilizatorii Înregistrați cu statut de Autor sau Trainer poate fi pus la dispoziție pe Site-ul web sub o licență Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0). O astfel de furnizare de Conținut va face obiectul unor acorduri separate încheiate între Partener sau Furnizorul de servicii și Utilizatorul Înregistrat cu statutul de mai sus. Conținutul pus la dispoziție în temeiul licențelor menționate anterior va fi marcat în mod corespunzător.

4.    Utilizatorul va încărca imaginea altor persoane pe Site-ul web numai dacă nu încalcă legile aplicabile și drepturile personale ale acestor persoane. Este interzisă publicarea imaginii fără obținerea consimțământului corespunzător.

5.    Este interzisă publicarea pe Site-ul web a oricărui conținut și material (inclusiv materiale fotografice și filme) care ar putea încălca drepturile terților, în special drepturile de autor.

 

XII.        Cerințe tehnice, riscuri asociate Serviciilor

1.    Pentru a utiliza Site-ul web, Utilizatorul trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe tehnice:

a.    să aibă un computer sau un dispozitiv mobil capabil să navigheze pe internet;

b.    să aibă acces la Internet;

c.     să aibă acces la site-uri web prin intermediul unui browser web configurat corect;

d.    să aibă un browser modern care acceptă cele mai recente tehnologii HTML 5 și CSS 3;

e.    în plus, pentru a crea un cont și pentru a comanda newsletter-ul, Utilizatorul trebuie să aibă un cont de e-mail.

2.    În cazul participării la anumite Evenimente, poate fi necesară utilizarea căștilor, difuzoarelor, camerelor video sau microfonului care funcţionează corespunzător în timpul Evenimentului pentru a utiliza funcţionalitatea acelui Eveniment. Utilizatorul va fi informat cu privire la necesitatea de a respecta cerințele tehnice menționate anterior.

3.    Furnizorul de servicii își rezervă dreptul, ca în cazul nerespectării cerințelor tehnice indicate mai sus, funcționarea Site-ului web pe dispozitivul Utilizatorului să poată fi afectată sau imposibilă.

4.    Utilizarea de către Utilizator a serviciilor furnizate pe baza Termenilor și Condițiilor nu implică riscuri speciale legate de utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică, în afara celor întâlnite în mod obișnuit în utilizarea rețelei publice TIC.

 

XIII.        Răspunderea Furnizorului de servicii

1.       Furnizorul de servicii nu va fi responsabil în special pentru:

a.    orice prejudiciu cauzat unor terțe părți ca urmare a utilizării serviciilor de către Utilizator într-un mod care contravine acestor Termeni și Condiții sau legislației aplicabile;

b.    orice prejudiciu cauzat unor terțe părți ca urmare a furnizării de către Utilizator a unor date incorecte în formularul de înregistrare;

c.     pentru imposibilitatea de a utiliza Site-ul web cauzată de nerespectarea de către Utilizator a cerințelor tehnice stabilite în Termeni și Condiții sau de forță majoră;

d.    pentru veridicitatea, acuratețea și exactitatea faptică a Conţinutului publicat de către Utilizatorii Înregistrați;

e.    pentru calitatea, acuratețea și relevanța conținutului Evenimentelor organizate de Parteneri.

 

XIV.        Depunerea unei reclamații

1.    Utilizatorul are dreptul de depune o reclamație cu privire la probleme legate de accesul la Site-ul web și la alte Servicii. Se pot face reclamații în special cu privire la lipsa sau insuficiența accesului la Servicii.

2.    Utilizatorul trebuie să raporteze orice nereguli legate de utilizarea Site-ul web la adresa de e-mail contact@hive-mind.community.

3.    Furnizorul de servicii depune toate eforturile pentru a remedia orice nereguli în cazul în care acestea apar, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, în termenele stabilite de furnizorul extern al Site-ului web.

 

XV.        Dispoziţii finale

1.    Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica prevederile Termenilor și Condițiilor în orice moment, în special în cazul apariției unuia dintre motivele valabile indicate mai jos:

a.    necesitatea de a adapta Termenii și Condiţiile la reglementările legale,

b.    modificarea domeniului de aplicare a serviciilor furnizate pe Site-ul web,

c.     modificări ale condițiilor tehnice de utilizare a serviciilor specificate în Termeni și Condiții.

4.    Furnizorul de servicii informează Utilizatorul Înregistrat şi Utilizatorul care utilizează newsletterul cu privire la orice modificare a Termenilor şi Condiţiilor prin e-mail trimis la adresa de e-mail asociată contului cu 14 zile înainte de intrarea în vigoare a acestora. Modificările vor fi publicate, de asemenea, sub forma unui text consolidat, împreună cu informaţii privind punerea în aplicare a acestora, pe Site-ul web.

 


Anexa nr. 1 la Condițiile de Utilizare a Site-ului web 

Lista Partenerilor: 

1. Corporación Makaia Asesoría Internacional (MAKAIA), Cra 43A #34 -155, Suite 701 Medellín, Colombia, https://makaia.org/
2. Fondacija Za Internet I Opstestvo Metamorfosis, st. “Apostol Guslarot” 40, Skopje, Republic of North Macedonia, https://metamorphosis.org.mk/
3. Funky Citizens, Bd. Pache Protopopescu 9, 2nd District, Bucharest, 021401, Romania, https://funky.ong/ 
4. GURT Resource Center, 28 Esplanadna St., Kyiv 01001, Ukraine, https://www.gurt.org.ua/
5. Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány (NIOK Foundation), Maros utca 23., Mfsz. 1., 1122 Budapest, Hungary, https://www.niok.hu/
6. Phambano Technology Development Centre, Quintiles Office Park, 1011 Pretorius Street, Lyttelton Manor, Pretoria, 0157 South Africa, https://www.phambano.org.za/
7. West Africa Civil Society Institute (WACSI), 9 Bamboo Street, East Legon, Accra, Ghana, https://wacsi.org/
8. TechSoup Brasil, SCRN 706/707 Bloco C Entrada 10 Sala 202 Edifício Atalaia, 70740-703,  Asa Norte, Brasilia